Pindsleveien AS

Pindsleveien AS Utføres som totalentreprise.Her bygger vi ca 7500 m2 med nye butikker og nytt hovedverksted for Vianor.Fase 1Etter vi har revet gamle Vianor og annet som stod på tomten ca 3500 m2.Vianor flyttet inn 15 Juni 2022 i 1700m2 med verksteder for buss/lastebil og personbil samt ett stort dekklager.Det er etablert mesanin

Gå til toppen