Diplom-Is

• Ombygging av Gamle Diplomis i Brevik. Påbegynt Juni/Juli, overleveres 2023. Omfatter riving av tilbygg mot fjell. Etablere ca 400m² terrasse, ombygging av 1.etg tuk kontorer for Krohne.

• Nytt inngangsparti med heis og trapp til 2-3.etg og ny 4.etg på ca 1000m². 3 og 4.etg skal inneholde kontorer for Brevik Engineering.

• Etablering av nytt parkering på eksisterende tak over 1.etg. Etablering av nye parkeringsplasser inne i eksisterende fjell på ca 1200m².

 • Utføres som totalentreprise/samspillsmodell.
 • Ombygging/renovering av hele den gamle bygningsmassen totalt 5500 m2 fordelt på.
 • Omfattende og komplekse rivearbeider.
 • 1 etg etableres nytt hovedinngangsparti med heis og trapp som binder 1-2-3-4 sammen.
 • 1 etg flytter KROHNE Marine inn i 980 m2 kontor og 470 m2 lager sammenstillingsarealer.
 • 2 etg innv parkering i bygg ca 900 m2 utv nytt parkeringsdekke 450 m2 og ca 1000 m2 med parkering inne i fjellet.
 • 3 og 4 etg Flytter Brevik Eniginering inn ca areal 1700 m2.
 • Vi etablerer helt ny etg for 4 etg det legges inn plattendekker som støpes.
 • I 3 og 4 etg er det også lokaler som står for utleie ca 300 m2.
 • Utvalgte prosjekter så er Vianor og Pindsle det samme prosjektet.
 • Ferdigstilles mars/April 2023.