Ormestadhallen

Prosjekt Ormestadhallen

Vunnet som totalentreprise

Byggherre Sandefjord Kommune ved Erik Rui

Omfang 1100 m2 med tilleggsisolering og taktekking på flate tak samt oppbygging av nye gesimser

Byggetid ca 6 uker

Utført på slutten av 2023