Pindsleveien AS
  • Utføres som totalentreprise.
  • Her bygger vi ca 7500 m2 med nye butikker og nytt hovedverksted for Vianor.

Fase 1

  • Etter vi har revet gamle Vianor og annet som stod på tomten ca 3500 m2.
  • Vianor flyttet inn 15 Juni 2022 i 1700m2 med verksteder for buss/lastebil og personbil samt ett stort dekklager.
  • Det er etablert mesanin på 500 m2 som har heis som adkomst inneholder sosiale rom, teknisk rom og dekklager.

Fase 2

  • Startet bygging medio Juni.
  • Vi holder nå på med å bygge 4 store butikker for Europris og Holdbart i 1 etg og Tansen og PET XL i hovedetg på plan med Vianor.
  • Anlegget skal overleveres Mars/April 2023.