Vianor

• Overlevering fase 1 Pindsle. Nytt bygg for Vianor overlevert 15 juni 2022. Ferdigstilt 1700 O mesanin i 480m² med sosiale rom, dekklager og teknikkrom.

• Oppstartsfase 2 er godt i gang, revet eksisterende bygg, gjort grunnarbeid og betongarbeid. Neste byggtrinn skal inneholde 4 store allrom hver i seg 1500m² i areal. Overlevering September 2022.