Ormestadhallen

Ormestadhallen Prosjekt Ormestadhallen Vunnet som totalentreprise Byggherre Sandefjord Kommune ved Erik Rui Omfang 1100 m2 med tilleggsisolering og taktekking på flate tak samt oppbygging av nye gesimser Byggetid ca 6 uker Utført på slutten av 2023

Dir. Smidths gate

Dir. Smidths gate • Ombygging for Lister Eiendom. Dr Smidthsgate klosterøya. Ombyggingen omfatter diverse riving og klargjøring i eksisterende underetasje. Areal på 350m² skal inneholde nye kontoret.

Diplom-Is

Diplom-Is • Ombygging av Gamle Diplomis i Brevik. Påbegynt Juni/Juli, overleveres 2023. Omfatter riving av tilbygg mot fjell. Etablere ca 400m² terrasse, ombygging av 1.etg tuk kontorer for Krohne.• Nytt inngangsparti med heis og trapp til 2-3.etg og ny 4.etg på ca 1000m². 3 og 4.etg skal inneholde kontorer for Brevik Engineering.• Etablering av

Vianor

Vianor • Overlevering fase 1 Pindsle. Nytt bygg for Vianor overlevert 15 juni 2022. Ferdigstilt 1700 O mesanin i 480m² med sosiale rom, dekklager og teknikkrom. • Oppstartsfase 2 er godt i gang, revet eksisterende bygg, gjort grunnarbeid og betongarbeid. Neste byggtrinn skal inneholde 4 store allrom hver i seg 1500m² i areal.

Gå til toppen